BIỆT THỰ - AN PHÚ, QUẬN 2

Vị trí

An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục thi công


Chủ đầu tư

Thời gian hoàn thành

Các dự án khác