CĂN HỘ - LAM SƠN, TÂN BÌNH

Vị trí

48/2 Đường Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục thi công


Chủ đầu tư

Thời gian hoàn thành

Các dự án khác