CĂN HỘ - NGUYỄN VĂN CỪ, QUẬN 1

Vị trí

Hạng mục thi công


Chủ đầu tư

Thời gian hoàn thành

Các dự án khác