Gold View Hotel

Position

23 Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hạng mục thi công


Investor

Gold view hotel

Completion Time

Other project