Gold View Hotel

Vị trí

23 Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hạng mục thi công


Chủ đầu tư

Gold view hotel

Thời gian hoàn thành

Các dự án khác