NHÀ HÀNG - LÊ CÔNG KIỀU, QUẬN 1

Vị trí

Lê Công Kiều, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục thi công


Chủ đầu tư

Thời gian hoàn thành

Các dự án khác