Nhà khách Quân Cảng sài Gòn

Vị trí

Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hạng mục thi công


Chủ đầu tư

Bộ tư lệnh Hải Quân

Thời gian hoàn thành

Các dự án khác