Nhà phố

Vị trí

Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục thi công


Chủ đầu tư

Thời gian hoàn thành

Các dự án khác